Novosti
Sodna praksa / Sodišče EU / 14.06.2024
STORITVE PROIZVODNJE PREVLEK ZA SEDEŽE MOTORNIH VOZIL, KI JIH OPRAVLJA ENA DRUŽBA V IMENU DRUGE DRUŽBE, KI PRIPADA ISTI SKUPINI IN IMA SEDEŽ V DRUGI DRŽAVI ČLANICI – Kraj opravljanja storitev – Pojem stalna poslovna enota – Sposobnost prejemanja in uporabe storitev v smislu človeških in tehničnih virov za lastne potrebe (C-533/22)
Zakonodaja / SKD in KNCT / 13.06.2024
Kombinirana nomenklatura za leto 2024
DDV Plus / DDV novice / 07.06.2024
IZPAD STREŽNIKA – Dostopnost in vse funkcionalnosti ponovno vzpostavljene
Sodna praksa / Upravno sodišče / 04.06.2024
DOBAVA BLAGA ZNOTRAJ UNIJE, OPROŠČENA PLAČILA DDV – Predloženi CMR-ji, iz katerih ne izhaja, kdaj je bilo blago v drugi državi članici prevzeto (I U 294/2021-10)
Sodna praksa / Upravno sodišče / 27.05.2024
POGODBE O SKUPNEM PODVZEMU – Izročitev kartic za gorivo, s katero prevoznik kupuje gorivo oz. plačuje cestnino za prevoz, ki ga opravi na podlagi sklenjene pogodbe – Transakcija dobave blaga ali opravljanje storitve financiranja nakupa goriva (I U 1678/2020-19)
Poslovna praksa / Mnenja FURS-MF / 21.05.2024
PRIDOBITEV PREVOZNEGA SREDSTVA IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE EU
Sodna praksa / Sodišče EU / 16.05.2024
POSTOPKI ZA VRAČILO DDV DAVČNIM ZAVEZANCEM, KI NIMAJO SEDEŽA V DRŽAVI ČLANICI VRAČILA – Direktiva 2008/9/ES – Zahteva za dodatne informacije, ki jo poda država članica vračila – Informacije, ki jih je treba posredovati v enem mesecu – Ustavitev postopka zaradi neobstoja odgovora davčnega zavezanca v tem roku (C-746/22)