Novosti
Zakonodaja / Povezana zakonodaja / 22.07.2024
06. STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Sodna praksa / Sodišče EU / 16.07.2024
PRENOS LASTNINSKE PRAVICE NA KMETIJSKEM ZEMLJIŠČU NA PODLAGI ODLOČBE JAVNEGA ORGANA PROTI PLAČILU ODŠKODNINE – Razlastitev (C-182/23)
DDV Plus / DDV novice / 15.07.2024
Predlog IZVEDBENA UREDBA SVETA o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 glede elektronskega potrdila o oprostitvi plačila davka na dodano vrednost (Predlog z dne 08.07.2024)
Sodna praksa / Sodišče EU / 12.07.2024
MOŽNOST DRŽAV ČLANIC, DA KOT ENEGA DAVČNEGA ZAVEZANCA, IMENOVANEGA SKUPINA ZA DDV, OBRAVNAVAJO OSEBE, KI SO KLJUB TEMU, DA SO PRAVNO NEODVISNE, MED SEBOJ FINANČNO, EKONOMSKO IN ORGANIZACIJSKO TESNO POVEZANE – Davčni zavezanci – Notranje storitve skupine za DDV – Obdavčitev takih storitev (C-184/23)
DDV Plus / DDV novice / 11.07.2024
Predlog DIREKTIVA SVETA o spremembi Direktive 2006/112/ES glede elektronskega potrdila o oprostitvi plačila DDV (Predlog z dne 08.07.2024)
Sodna praksa / Sodišče EU / 10.07.2024
NEPROFITNO ZDRUŽENJE, KI IZVAJA PROJEKTE, FINANCIRANE IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ (ESRR) – Opravljanje storitev za plačilo – Pojma davčni zavezanec in ekonomska dejavnost – Opravljanje storitev usposabljanja prek podizvajalcev – Vključitev zneska subvencije v davčno osnovo (C-87/23)
Sodna praksa / Sodišče EU / 08.07.2024
PROVIZIJA ZA UPRAVLJANJE, KI JO PREJME ORGANIZACIJA ZA KOLEKTIVNO UPRAVLJANJE AVTORSKIH IN SORODNIH PRAVIC ZA PREJEMANJE, RAZDELITEV IN PLAČILO NADOMESTIL, DOLGOVANIH IMETNIKOM PRAVIC – Nadomestila, ki niso del obdavčljive transakcije – Opravljanje storitev za plačilo (C-179/23)